Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Gørding kirke 2008

Hans Mikkelsen & Orla Hylleberg Eriksen
Ved udgravning til nyt kapel på Gørding Kirkegård tæt ved østdiget registreredes enkelte teglsten med mørtel, antagelig anvendt som punktfundering. På baggrund af den beskedne undersøgelse kunne funktion og alder af disse funderinger ikke afgøres.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.