Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i

Hans Mikkelsen
Udgravning af grøft fra kirkens nordre side til bygning på den anden side af vejen – intet af arkæologisk interesse. Gulvrest af teglsten, munkesten (ingen intakte) bevares ved nordre triumfmur. I nordre sideskib registreredes to granitbaser, som efterfølgende er afleveret til Museum Sønderjylland, hvor der i forvejen er materiale fra oprindelig søjleportal ved Fjelstrup Kirke.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.