Kalverev Nord. Beretning for udgravning af eftermiddelalderlig vragdel

Forud for opførelsen af en ny Storstrømsbro har Vikingeskibsmuseet for Vejdirektoratet udført marinarkæologisk forundersøgelse af bruttoområdet for anlægsarbejdet. Under dette arbejde blev påtruffet eftermiddelalderlige vragdele, hvilket ledte til nærværende udgravning. Det fundne udgøres af i alt tre spantdele og en kraftig planke/barkholt fra et kravelbygget skib. Fartøjets byggetidspunkt er dendrokronologisk dateret til efter ca. 1566 e.Kr. Fundet er dokumenteret in situ ved hjælp af 3D-fotogrammetri og herefter bjærget og hjemtaget til videre dokumentation med 3D...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.