Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Helligåndskirken 2013

Hans Mikkelsen
I forbindelse med udgravning til fremføring af fjernvarmerør til koret i Helligåndskirken registreredes en koncentration af natursten øst for kirken. Antagelig del af fundament til ældre (kirkegårds?)mur. Grøften er på dette sted ca. 150 cm dyb og overkant af øverste sten er 80 cm under overkant af nuværende belægning. De tre natursten i fundamentet udgør en samlet bredde på ca. 120 cm.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.