TAK1625

Susan Pallesen
Udgravning af 8.450 m2 stort areal fordelt på tre felter med fund af otte huskonstruktioner. To treskibede langhuse kan henføres til ældre bronzealder, fire treskibede langhuse kan henføres til yngre bronzealder eller førromersk jernalder og et enkelt treskibet langhus til yngre romersk jernalder. Dertil kom en udateret økonomibygning med tilhørende hegnsforløb. Der er udtaget materiale fra enkelte gruber samt fra udvalgte huse til 14C-analyse. Resultatet af disse analyser afventer pt. Af andre fund bør også...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.