Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Højer kirkegård 2010

Hans Mikkelsen
Ved opgravningen af fundamenter til kapellet blev intet registreret af arkæologisk interesse. Enkelte steder konstateredes en koncentration af menneskeknogler, og knoglerne fremkom generelt i niveauet 1-1,3 meter under nuværende terræn.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.