VSM G254 Torup Høje Beretning

Martin Mikkelsen
Viborg Museum undersøgte i 2002 resterne af en tidligere fredet gravhøj (130901-60) i højgruppen Torup Høje lidt syd for Fjelsø. Grunden til udgravningen var, at ejeren ønskede højen fjernet for at kunne lade området indgå i en mark. Højen havde tidligere været fredet, men var aflyst, da det vurderedes at der var "for lidt tilbage". Stedet viste sig at have fungeret som gravplads gennem lang tid startende med fire stendyngegrave fra tragtbægerkultur, der senere var...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.