Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Harte Kirke 2001

B. Als Hansen & Hans Mikkelsen
Efter aftale med arkitekt Klaus Andersen, arkitektfirmaet Birch og Svenning besøgte BAH 29/8 2001 Harte kirke, hvor gulvbelægningen var fjernet, hvilket gav anledning til at notere et par detailler.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.