Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kolind kirkegård 2012

Henriette Rensbro
På Kolind Kirkes kirkegård blev der gravet to søgegrøfter, på et sted, hvor der før 1979 lå en højskole. Den var der dog ikke mange spor fra. Der blev i den sydlige grøft fundet udaterede teglstumper og moderne genstande.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.