Nationamuseets rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Kværndrup Kirke

Hans Mikkelsen & Henriette Rensbro
I forbindelse med kirkens istandsættelse blev der ført nyt elkabel ind på kirkegård og i kirke. Der blev gravet vest for kirken og boret et hul i kirkens vestmur. Der blev ikke registreret anlæg af arkæologisk interesse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.