Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kvorning kirkegård 2017

Niels Engberg & Hans Mikkelsen
Tre snit i kirkegårdsdigerne mod nord, øst og syd – hhv. strækning A, C og B i projektet – blev undersøgt i forbindelse med omsætning af digerne med den konklusion, at man må formode norddiget og østdiget er funderet på en grøft. Denne er under østdiget opfyldt med lyst sand, muligvis et kirkegårdsskel, der ikke umiddelbart kan dateres, men i hvert fald går forud for digerne. Det formodes derudover, at kirkegårdens oprindelige niveau var på...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.