Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelser i Langå Kirke 2012

Stine A. Højbjerg
I forbindelse med etablering af el-varmeanlæg i kirken, blev gravet en ledningsgrøft over kirkegården, samt foretaget jordarbejder i kirkens gulv. I grøften registreredes et mulig kampestensfundament fra et ældre dige 1,5 meter øst for det nuværende kirkegårdsdige.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.