HEM 2981 Dværgebakke I_Beretning 2005

H. Rostholm
En bevilling på 150.000 kr fra Kulturarvsstyrelsen, 50.000 kr fra Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond og 30.000 kr fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond gav Herning Museum mulighed for at foretage udgravninger på Dværgebakke I i august 2005. Undersøgelsen på stedet skulle afklare følgende problemstillinger: 1: findes der en adskilt ren bosættelse fra Ahrensburg kulturen i den vestlige del af bopladsen og en bosættelse fra tidlig Maglemose i den østlige del af bopladsen 2:...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.