Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Lintrup kirkegård 2016

Hans Mikkelsen
I forbindelse med omsætning af Lintrup kirkegårds vestdige sås det, at diget bestod af mange små sten i kernen, og store sten på ydersiderne. Terrænet på digets opførelsestidspunkt kunne erkendes ved en bundsten, som lå 10 cm under nuværende terræn.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.