Nationalmuseets rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse i Nors Kirke 2016

Nils Engberg
I korets østvindue blev udtaget to fragmenter af munkesten i den indre tilmuring. Vinduesrammens fals blev lokaliseret 55 cm inde i vinduets nordside. Den oprindelige træramme var ikke bevaret. Tilmuringen med gule munkesten og en indre fyld af små sten, hvoraf en del flintesten, samt håndstore kampesten er foretaget i senmiddelalderen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.