Nationalmuseets rapport fra arkæologisk besigtigelse i Vrensted Kirke 2016

Niels Bonde, Orla Hylleberg Eriksen & Hans Mikkelsen
I forbindelse med renoveringen af tårnrummet blev gulvet optaget, hvoraf der fremkom flere anlæg, som ikke havde nogen arkæologisk betydning for menighedsrådets ønske om at sænke gulvet til et lavere niveau. Der fremkom flere bly– og jerngenstande samt vinduesglas i soldet under undersøgelsen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.