Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Skejby kirkegård 2016

Hans Mikkelsen
Under udgravningen til nyt redskabskur graves omkring 90 cm jord af. Jorden er blandet med moderne teglsten, og der stødtes på en grav fra 1915, som er fyldt med løst sand. Der fandtes ikke yderligere spor af arkæologisk interesse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.