Nationalmuseets rapport over undersøgelse ved Vor Frelser Kirke 2008

Henriette Rensbro
I forbindelse med etablering af rampe op mod tårnets dør mod SØ blev en kvadratisk sandsten (50 x 50 x 13 cm), som lå synlig i den hidtidige belægning, fjernet. Stenen er afglattet på oversiden og ru på undersiden (foto til højre). Hullet i midten har en diam. på 8 cm. Under dækstenen er et uregelmæssigt hul, banket i et støbt betondække (ca. 10 cm tykt) af uvis alder. Betondækket er ca. 50 cm (anslået...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.