VKH 7056 Forundersøgelse 2010

Peter Mohr Christensen & S. W. Andersen
I fladen blev der iagttaget en række anlægsspor, som dog ved nærmere undersøgelse alle viste sig at være af nyere dato. Herudover registreredes to fyldskifter af ældre karakter: A58/A59. I det ene (A58) blev der fundet et skår af oldtidskarter. De to fyldskifter kunne i den opmålte profil genfindes i lagene 9 og 11, som tolkes som del af en ældre væksthorisont. Bedømt ud fra fundet af lerkarskåret og fraværet af spor af tegl må...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.