HAM 5148 Jørgenshus - Beretning 2011

Lisbeth Christensen
Beretning: I forbindelse med udbygning af den eksisterende naturgasledning mellem Egtved og Elllund fandtes et middelalderhus fra 1200-tallet ved Hydevad syd for Hellevad. Dateringen er foretaget på baggrund af hustypologi. Resultaterne af de naturvidenskabelige dateringer foreligger endnu ikke. Et felt på ca 1100 m2 blev indenfor gastraceet afdækket. Hustomten er således ikke afdækket i sin helhed, idet anlægssporene fortsætter udenfor traceet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.