Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Skærbæk kirkegård 2013

Henriette Rensbro
Der blev gravet på nordsiden af kirken i forbindelse med udskiftning af varmerør. Inde i kirken overvågede arkæologen afgravning af 10 cm i koret, og yderligere blev det besluttet at flytte diverse gravsten fra våbenhuset i kirken og kirkegården til korsarmenes gulv.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.