Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Smørum kirke 2007

Hans Mikkelsen & Henriette Rensbro
De beskedne sonderinger i koret viste, at der umiddelbart under niveauet, hvor varmerørene skulle placeres, fremkom bygningsspor. Både i nord- og sydside registreredes tegl og mørtel 10-15 cm under nuværende gulv
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.