Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Sønderbæk kirke 2007

Hans Mikkelsen
Den nye kapelbygning ligger på en del af kirkegården, der er inddraget som kirkegård o. 1900. Under de tykke opfyldslag på o. 2 meter konstateredes ingen rester efter ældre bebyggelse
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.