Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse af Thorsø kirke 2012

Henriette Rensbro
Genåbningen af den tilmurede indgangsdør på tårnets nordside i 2. etages højde blev overvåget og de bygningsarkæologiske spor registreret. Der viste sig ingen større overraskelser og dørhullet vil med så få ændringer som muligt blive gjort klar til fornyet brug.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.