Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Tårnby kirke 2008

Niels Engberg & Henriette Rensbro
Ifm. restaurering af kirkegårdsportalen blev der udgravet et mindre felt i køreporten. Portalens fundament var sat af store kampesten, men ikke funderet til fast bund, ca. 0,8 m under terræn. Der var ikke spor af ældre kirkegårdsafgrænsninger.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.