Natonalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Vesterborg kirkegård 2008

Niels Engberg
Ifm. udgravningen til et dræn langs kirkegårdsdigets inderside blev nordøsthjørnet af et kraftigt kampestensfundament undersøgt. Det lå blot 1,5m fra kirkegårdsdiget. Dateringen er usikker men sandsynligvis middelalderlig. To grave blev desuden registeret.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.