Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Visborg kirkegård 2010

Hans Mikkelsen
Ved våbenhusets vestside registreredes dele af fundamentet opbygget af munkesten af samme dimension, som munkestenene i våbenhusets mure: 28x12-12,5x8,5-9 cm. Syd for våbenhusets dør lå en behugget sten af størrelse som en gravsten.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.