Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Vidstrup kirkegård 2015

Henriette Rensbro
I forbindelse med nedlægning af elkabel fra våbenhus til klokkestabel blev ved opgravning ikke fundet spor af arkæologisk interesse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.