HAM 6163 Eggebæk - Beretning

Klaus Hirsch
Beretning over arkæologisk undersøgelse ved Eggebæk ved Tinglev af 1000 m2 inden for traceet af supplerende naturgasledning fra Ellund-Egtved. Herved blev der fundet bopladslevn med kulturlag fra yngre stenaler (MNA I: ca 3400-3300 f.kr). Det rige fundmateriale består af ca 3600 stykker bearbejdet flint og 3100 stykker keramik, derimellem mange skår ornamenteret i karakteristisk MN I stil. Exceptionelle fund er tre afslag af rødt flint fra øen Helgoland, samt en lille perle fremstillet af sandsten....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.