HEM 4151 Fløe Vestergård I_Beretning

Hans Rostholm & Vibeke Juul Pedersen
I forbindelse med forlægningen af Fløvej nord for Brande ved motorvejsforbindelsen Herning-Vejle, har Herning Museum i perioderne fra 24. - 26. oktober, 16. - 22. november 2005 samt 24. april – 5. maj og 16. – 27. oktober 2006 foretaget udgravning af bopladsspor fra tidlig middelalder. Ved undersøgelsen registreredes flere gårdsanlæg, det vil sige indhegninger med spredte huse (beboelse og økonomibygninger) inden for selve toften. Der blev udskilt 9 langhuse af forskellig udformning og orientering,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.