Kulturhistorisk rapport for SBM1131 Kalbygård Grusgrav

Dorthe Bak Tøfting, Anja Vegeberg Jensen & Merethe Schifter Bagge
Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af gård fra yngre romertid samt gruber fra førromersk jernalder ved Kalbygård grusgrav. Udført af Cand. Mag. Louise Søndergaard, Cand. Mag. Kåre Gyldenløve og Cand. Mag. Merethe Schifter Bagge i november 2011.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.