Beretning for den arkæologiske undersøgelse af MLF00755 Ledningstracé Torrig-Horslunde

Kasper H. Søsted, Marie Brinch, Anders Rasmussen & Rene Klee
Ved den arkæologiske forundersøgelse af et ca. 6 km langt og 3 m bredt ledningstracé fortløbende fra Torrig rensningsanlæg til Horslunde på nordvest-Lolland, blev der registreret bebyggelses- og aktivitetsspor i form af stolpehuller og kogestensgruber. Dertil kommer en række detektorfund. De fundne anlæg kan udskilles som tre selvstændige lokaliteter. Fundtætheden er størst på strækningen langs Hydestræde, hvor tracéet passerer Kong Svends høj. Dateringsmæssigt placerer anlæg og fund sig i en bred kronologisk ramme fra oldtid...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.