Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Skarrild Kirke 2016

Henriette Rensbro & Hans Mikkelsen
I forbindelse med indvendig renovering fremkom et gravkammer under koret, som kendes fra en kilde fra starten af 1800-tallet. I gravkammeret fandtes kisterester fra mange kister, hvor af kilder omtaler 10, læderrester, kisteplader og spor efter ældre alter. Intet blev fjernet i gravkammeret.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.