Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på kirkegården 2015

Henriette Rensbro
Ved anlægsarbejde i forbindelse med omlægning af kloak var fundet to skeletter. De blev fremgravet i grøftens bredde og taget op til genbegravelse efter meninghedsrådets valg. Gravene kunne ikke dateres, men de lå forbavsende højt oppe (75 og 90 cm under overfladen) og det er måske et tegn på at de er adskillige århundreder gamle.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.