Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Storring kirkegård 2010

Henriette Rensbro & Hans Mikkelsen
Ved etape 2. – forpladsen foran kirkens tårn, og stien nord herfor – blev registreret i alt 46 tilhugne kvadre. Heraf 4 kvadre hugget i kileform, og både øverste og nederste kant er buet. Altså har de indgået i en stor, åben bue – antagelig korbuen. Størstedelen af disse 46 kvadre blev fundet få cm. under den nuværende overflade og et stort antal var placeret i østsiden af stien nord for forpladsen. De var placeret...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.