Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Sundby kirkegård 2014

Hans Mikkelsen
Udgravning på inderside af nuværende søndre kirkegårdsmur for at efterprøve, om der skulle være rester efter en formodet forgænger. Intet registreret.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.