Beretning for MLF00615

Thor Holmboe, Kasper H. Søsted & Anders Rasmussen
Ved udgravningen af et ca. 17.000 m2 stort areal i foråret/forsommeren 2012 blev der registreret anlægsspor i form af stolpehuller, gruber, brønde, kulturlag, kogestensgruber samt 15 konstruktioner, heraf 10 hustomter, to staklader, et tolvstolpeanlæg, et hegnsforløb samt en keramikovn. Dateringsmæssigt kan de fundne anlæg og konstruktioner udskilles som tilhørende henholdsvis jernalder og middelalder med kun ganske få fund, der pegede i retning af tidligere perioders aktiviteter i området.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.