HAM 5226 Lergård II - Beretning

Mads Leen Jensen, Per Ethelberg, André Matthissen & Andre Matthissen
Beretning over akæologisk udgravning af tre mindre områder, på ialt 4700 m2. De to nordligste områder viste bopladsaktivitet i form af arbejdsgruber og andre nedgravninger fra jernalder og nyere tid, heriblandt en mulig kælderkonstrution og en ristningsgrube, muligvis til hør. Herudover fremkom sporene efter en staklade. I det sydlige felt blev der udgravet to hustomter fra yngre romersk/ældre germansk jernalder (Ca. 200-400 e.Kr.), en staklade og end del stolpehuller, som kan være resterne af flere...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.