Dyrehavegård. Beretning om udgravninger

L. R. Sparrevohn
Beretning om udgravning af lokaliteten Dyrehavegård, hvorved afdækkedes en centralgrav med en omgivende ringgrøft fra ældre bronzealder, to urnegrave og en brandpletgrav fra yngre bronzealder, samt dele af en skyttegrav fra Københavns befæstning, Baunehøjstillingen fra 1. Verdenskrig.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.