FHM 5478 Lauritshøj II - Beretning

L.K. Larsen, Stine Vestergaard Laursen, Poul Nissen & Per Mandrup
I forbindelse med udstykning af et parcelhusområde blev der foretaget omfattende udgravninger på arealerne. Der blev registreret omfattende kulturhistoriske levn fra ældre jernalder i form af bebyggelsesspor bestående af langhuse, økonomibygninger, grubekomplekser samt langhuse indlejret i kulturlag, gravplads, omfattende tørvegravning og omfattende ofringer i en mindre mose. Desuden blev der registreret enkelte anlæg fra neolitikum.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.