TAK1640 Kongsholmparken

M.D. Dyhrfjeld-Johnsen
Standsningssag med mindelig ordning, hvor der ved den udførte forundersøgelse / overvågning af DONG Energys omtrent 3,5 km lange kabeltracé fremkom flere koncentrationer af oldtidsspor fra hhv. ældre jernalder og neolitikum, bl.a. i umiddelbar nærhed af den tidligere foretagne udgravning SØL 395 Hyldager (020205-19).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.