MKH 1741 Bakkely - Beretning

Mads Leen Jensen
Beretning: I forbindelse med udbygning af den eksisterende naturgasledning mellem Egtved og Ellund i Syd- og Sønderjylland blev der i 2011 udgravet et treskibet langhus fra yngre bronzealder (1000-500 f.Kr.) ved Bakkely sydvest for Vamdrup. Dateringen er foretaget på baggrund af hustypologi. Resultaterne af de naturvidenskabelige dateringer foreligger endnu ikke. I alt blev et felt på godt 1000 m2 undersøgt inden for det ca. 23 meter brede tracé.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.