HBV 1440 beretning

Per Ethelberg & Martin Egelund Poulsen
I forbindelse med dubleringen af den 30 år gamle naturgasledning på lokaliteten Bjælkehøjgård øst for Gesten by har Museet på Sønderskov foretaget en systematisk udgravning af bebyggelseslevn fra ældre jernalder. Det handler om 1 treskibet langhus, 2 hegnsforløb samt enden af en tredje formodet treskibet konstruktion. Derudover fandtes 6 affaldsgruber og 1 kogestensgrube på det fladeafdækkede areal, der samlet dækker 1200 m2.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.