Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Vonsbæk kirkegård 2014

H. Mikkelsen
Nordre dige gennembrydes lige ud for nuværende indgang til kirken. Herved konstateredes vha. yngre fund mellem stenene, at denne del af diget må være omsat i nyere tid. Under selv stensætningen ses en grøft, ca. 70 cm dyb. Den var fyldt med mørkt lerblandet muld; også heri fandtes yngre fund. I diget udgravedes en romansk vinduesoverligger.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.