OBM2039 Algade 10, Beretning

Maria Lauridsen
Den 7. februar 2017 blev muldafrømning af byggefelt på ca. 116 m² til baghus og gravning af prøvehul overvåget. Der var ca. 90 cm ren muldakkumulation med lidt tegl, enkelte små stykker keramik/yngre rødgods med hornmaling, stentøj og porcelæn samt glas, generelt fra 1800-tallet. Der var ingen kulturlag.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.