Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Fejø Kirke 2012

Henriette Rensbro
Nedbrydning af varmekasse i skibets NØ-hjørne. På østvæggen var et tyndt lag puds, og herover et tydeligt okkergult lag i kalk formodentlig. På nordvæggen var også okkergul farve under lag af hvidt kalk og cement. Dette tyder på, at der har været et alter.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.