Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gl. Vor Frue kirkegård

Henriette Rensbro
I 2015 skulle etableres et højtliggende dræn langs kirkens østmur. I forbindelse med den arkæologiske besigtigelse af anlægsarbejdet blev to frådstenssøjler genfundet. Det er efter alt at det østligste søjlepar i den oprindelige 1000-tals kirkes søjlearkader jf. udgravningsplan fra 1935 i Danmarks Kirker.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.