Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Bjerre Kirke 1997

B. Als Hansen
I forbindelse med kirkens indvendige istandsættelse var der lejlighed til at gøre nogle iagttagelser i skibets gulvlag, idet bræddegulvet under stolestaderne og stengulvet i østenden skulle udskiftes. Midtergangens gulv forblev på plads, og i det følgende er koter på gulve og andre anlæg angivet med udgangspunkt i midtergangens gulv, som er sat til kote 0.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.