HEM 5429 Kærgård IV Beretning

Martin Winther Olesen
Museum Midtjylland udførte en arkæologisk udvidet forundersøgelse af 3.859 m2 på matr.nr. 2t, Ljørring By, Avlum fra d. 13. oktober til d 14. oktober 2015. Arealet var beliggende på vestsiden af den daværende motortrafikvej, og forundersøgelsen blev foretaget forud for den kommende motorvej mellem Herning og Holstebro (HEM 5090 Etape III). I alt blev der udgravet 1.374,5 m². Ved udgravningen fremkom der spredte anlæg i form af stolpehuller og en enkelt brønd, som dateres bredt...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.