Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Grejs Kirke 2001

B. Als Hansen
I forbindelse med en restaurering af den nygotiske kirke i Grejs fra 1882 blev skibets gulv fornyet. Arkitekt Kuno Mielby meddelte museet, at der var fremkommet fundamentrester fra forgængeren - en romanske kirke, der blev nedbrudt for at give plads for den nuværende. Før nedbrydningen blev kirken opmålt ret summarisk af arkitekt Winstrup i 1881. Derfor forekom det væsentligt at registrere, de dele af fundamentet, der nu var kommet til syne. Den 27/2 2001 besøgte...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.